Get Adobe Flash player

Welkom op de site van Praktijk Lemnisca

Natuurgeneeskundige Massage & Therapie Praktijk. 

Het lichaam is een mooi instrument om in het onderbewustzijn te kunnen werken.
De verschillende therapievormen zijn erop gericht steeds meer vanuit het volwassen bewustzijn te kunnen leven zodat gezien kan worden dat het hier en nu vaak verassend onbelast is. 

Naast mijn studie psychopathologie neem ik de psychodynamische en de systeemtherapie mee in mijn lichaamsgerichte behandelingen.

    

  Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u bellen naar Ingrid Oerlemans, tel.  06–25 320 285.  

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht,
opgelegd door de WGBO (Wet op Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst).

Welke gegevens worden er in het cliëntendossier van Praktijk Lemnisca opgeslagen?
Je dossier kan aantekeningen bevatten over:
– waarvoor je je hebt aangemeld bij Praktijk Lemnisca
– je lichamelijke en/of geestelijke gezondheid
– de behandelmethode die wordt toegepast
– hoe je op een bepaalde behandeling reageert
– voor de behandeling relevante gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen elders, gegevens die je mij zelf hebt aangereikt of waarvoor je mij expliciet toestemming hebt gegeven deze op te vragen bij een andere zorgverlener.

Waarvoor worden er cliëntgegevens opgeslagen?
Cliëntgegevens worden opgeslagen om:
– één lijn te kunnen zien m.b.t. waar we mee bezig zijn tijdens de behandelingen
– als naslagwerk te kunnen gebruiken
– zichtbaarheid te krijgen voor de volgende behandeling
– transparantie te kunnen bieden

Hoe worden die cliëntgegevens opgeslagen?
Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht waarvoor ik de eed heb afgelegd (beroepsgeheim)

Om je gegevens zoveel mogelijk te kunnen beschermen werk ik uitsluitend off-line met een zelfgemaakt access-praktijkprogramma De cliëntgegevens worden op een externe digitale schijf opgeslagen en werk ik met papieren intakeformulieren en behandelovereenkomsten die ik je na afloop van de 1e behandeling overhandig en die je ingevuld mee terugneemt bij je 2e behandeling. Ook declaraties worden niet digitaal verstuurd, maar overhandigd na afloop van de behandeling, afspraken worden telefonisch gemaakt.

Mijn pc staat op een kantoor dat zich naast de behandelruimte bevindt en dat afgesloten wordt. De behandelovereenkomsten en intakeformulieren worden in ordners bewaard in een afgesloten kast op dat zelfde kantoor.

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog gebruikt worden om:
–  Andere zorgverleners te informeren, zoals huisarts, arbo-arts, revalidatie=-arts, fysiotherapeut, psycholoog ed. of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit alles gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
– Administratieve gegevens die je mij hebt verstrekt te verwerken. Dit zijn de gegevens die de zorgverzekeraar op de declaratie eist zodat je deze bij hen kan indienen. Het betreft jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, naam en relatienummer van ziektekostenverzekering.
Mijn boekhouder en eventueel bij controle de belastingdienst zouden je gegevens tegen kunnen komen op de kopiedeclaraties die ik in mijn financiële administratie bewaar.

Wat wordt er met die cliëntgegevens gedaan?
De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.